Nota Pendek buat Diri Sendiri #4

Kritikal untuk diperhalusi dan difikirkan

  1. Elakkan jadi ibubapa yang hanya memberi makan kepada anak tetapi memberi hati anak kepada orang lain untuk dijaga.
  2. Elakkan jadi ibubapa yang hanya memberi pakai dan kelengkapan tetapi kepala anak diserahkan kepada orang lain.

Mesti ditunaikan sebelum dijemput oleh Sang Pencipta!

  1. Adakah kami; sang ibubapa telah mendidik anak untuk mentauhidkan Allah?
  2. Adakah kami; sang ibubapa telah mengajar anak agar tidak mensyirikkan Allah?
  3. Adakah kami; sang ibubapa telah memberi pendidikan untuk mengenal Allah?

Sudah banyakkah teladan terpuji yang telah diamal dan dipraktikkan untuk diikuti oleh anak-anak?

Sudikanlah lontar komentar anda :)